V rámci tohoto bloku bude na názorných příkladech předestřeno, jak lze efektivně uchopit problematiku compliance v rámci projektů souvisejících s bezpečnosti v platebním styku.