V případě bezpečnostních incidentů jde často o minuty – přesně takový zlomek času má bezpečnostní tým na vyhodnocení všech informací a rozhodnutí o dalším postupu.

Podívejte se s námi na to, jak zkrátit čas vyhodnocení a řešení incidentu díky vhodné automatizaci na případu konkrétní implementace u zákazníka z oblasti utility.